Wspomóż
pl   |   en

Przekleństwo wielkiej skali, czyli czemu musimy ciągle rosnąć? – Jakub Szczęsny

Akumulacja pieniądza, powiększanie skali inwestycyjnej i narzucona przez ekonomistów obsesja ciągłego wzrostu gospodarki przekładają się na myślenie nas, „małych ludzi”, którzy nie musimy jednak poddawać się logice międzynarodowych trustów. Czy musimy co kolejny okres trwania leasingu mieć coraz większe samochody i przeprowadzać się do coraz większych domostw obciążonych jeszcze większą hipoteką, aby móc udowodnić sobie samym i naszemu otoczeniu, że jest nam wciąż lepiej i że nasze talenty, spryt i fortuna pchają nas nieustannie ku jeszcze pełniejszemu spełnieniu, czy szczęściu? W momentach kryzysów możemy doświadczyć, jak dalece to zapożyczone i narzucone interesami banków myślenie uwikłane w „kreatywną księgowość” i nieprzewidywalność giełdowych i nieruchomościowych spekulacji prowadzi nas do katastrofy, nie tylko w skali rodzin, ale i całych społeczeństw, jak można to było zaobserwować nie tylko w USA, ale i na całym świecie zarówno w 1929, jak i w 2008 roku. Czy jest szansa ucieczki od logiki ciągłego wzrostu bez popadania w nierealistyczne myślenie? Czy możemy żyć w mniejszej skali, mieć mniejsze potrzeby materialne, być bardziej niezależnymi od banków i niestabilności światowej gospodarki? Uważam, że tak i chciałbym o tym porozmawiać!

Similar records