pl   |   en

Szmo
Kacprzak

Od dwóch lat działa w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym i studiuje zarządzanie projektami społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Pracuje we wrocławskiej Fundacji Ekorozwoju. Niedawno rozpoczął działalność publicystyczną – komentuje polską politykę klimatyczną i tematy z nią związane. Swoją przyszłość wiąże z projektowaniem i wdrażaniem społeczno-gospodarczej transformacji.

pl   |   en
Menu
Home
Brief
Kup bilet